Tingimused

Privaatsustingimused

PALUME KÕIKIDEL ISIKUTEL ENNE UPSTEAM KODULEHELE (www.upsteam.ee ja seotud alamdomeenid) SISENEMIST JA KASUTAMIST TUTVUDA KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKAGA. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVAS PRIVAATSUSPOLIITIKAS TOODUGA, SIIS PALUME LEHELT LAHKUDA.

Upsteam suhtub andmete puutumatusesse täie tõsidusega. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas UpSteam kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

Sinu mugavuse huvides kasutatakse Sellel kodulehel küpsiseid. Kui jätkad selle saidi sirvimist, annad automaatselt nõusoleku ka küpsiste kasutamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis talletatakse Teie arvutisse Teie veebibrauseri kaudu selleks, et brauser mäletaks Teie külastust ja kindlaid infokilde selleks, et saaksime pakkuda Teile asjakohast infot, soovitusi ja et teha Teie broneerimiseprotsess mugavamaks.

ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Suur osa UpSteam kodulehest on ainult informatiivse sisu ja eesmärgiga, mis ei töötle Teie isikuga seotud andmeid. Teie isikuga seotud andmeid kasutame üksnes UpSteam teenuse efektiivseks osutamiseks. Teiei isikuga seotud andmed on nimi, telefoni number, e-posti aadress, auto andmed ja pesu toimumise asukoht. Me võime kasutada ja töödelda Teie informatsiooni selleks, täita üksnes UpSteami tegevusalaga seonduvate ülesannete täitmiseks. Teie andmeid UpSteam kolmandatele isikutele ei müü ega väljasta.

Auto andmed:
Selleks, et teaksime, millist autot pesta on meie jaoks tähtis koguda Teie auto andmeid. Auto numbrimärgi, margi ja värvi kaudu leiame kiiremini Teie auto üles ja saame sedavõrd täpsemal ajal ka Teile puhta auto üle anda.

E-post:
E-posti kaudu edastame Teile valitud teenuste eest arveid. E-post on üks kanalitest, mille kaudu suhtleme Teiega ja edastame Teile vajalikku informatsiooni. UpSteam ei saada Teile rämpsposti, kuid võib saata Teile vahel ka turundusliku sisuga informatiivseid kirju, millest saate meid teavitades ka keelduda.

Telefoni number:
Telefoni numbrit kasutame üksnes tellimuse täitmiseks ja otsese suhtluse pidamiseks. Kui pesijatel on raskusi Teie auto leidmisega, siis võib autopesija Teile ka helistada, et küsida instruktsioone. Pesija võib Teile ka helistada pärast töö lõppemist, et paluda Teil lukustada auto uksed või tulla autovõtmetele järgi.  Pesija võib helistada Teile vahetult enne pesu, et soovitada Teile pesu juures vajaminevaid, kuid tellimata jäänud lisateenuseid (pigileotus), mis võib olla oluline pesuprotsessi läbiviimiseks. UpSteam meeskond võib Teiega telefoni teel ühendust võtta, et küsida pesu kohta tagasisisidet ja/või tutvustada Teile liikmepõhiseid lahendusi.

Ees- ja perekonnanimi
Tellija isiku tuvastamine on nii turvalistel kaalutlustel oluline kui ka selleks, et teaksime isikut, kes töö eest tasub. UpSteam teenuste eest tekkinud võlgnevused kuuluvad tellija nimele. Isiku tuvastamine ees-ja perekonnanimega on ka oluline osa isiklikuma klienditeeninduse tagamiseks.

Pesu asukoht
Kuna UpSteam pakub oma teenuseid mobiilselt, siis küsime broneeringuvormis täpset aadressi või indikatiivset asukohta, kust leiaksime Teie auto üles, mida pesta. Teie koduaadressi puudutavat infot UpSteam ei kogu. Märgitud pesu asukoht on seotud üksnes tellitud pesuga mitte elukoha või muu taolisega.

Muu info
Selleks, et saaksime täita Teie erisoove ja tagada 100% ohutut ja kvaliteetset teenus, palume Teil täita ka lisamärkused teenuse broneerimisel. Kodulehe ja broneeringusüsteemi mugavamaks tegemise eesmärgil kogume isikustamata andmeid kodulehe külastuspikkuste, klikkimiste ja muu taolise osas. Kasutame selleks turvalisi kanaleid nagu Google Analytics, AdWords jne. UpSteam teeb äriliste eesmärkide täitmiseks ka vastavaid statistilisi kokkuvõtteid, mille puhul Teie andmed viiakse isikustamata kujule ning säilitatakse üksnes turvalistel kandjatel. Turvalisuse tagamiseks kasutab UpSteam mitmeid meetodeid, milleks on pidev paroolide uuendamine, krüpteerimine, kindlates kohtades hoiustamine, pidevate turvakontrollide tegemine ja muud meetodid. Sensitiivseid andmeid hoitakse välistel kõvaketastel. UpSteam edastab pangalingiga maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Teie makseinfole (kaardi andmed) UpSteamil ligipääsu ei ole. Kaardimaksete teostamiseks vajalikke isikuandmeid töötleb volitatud töötleja EveryPay AS. UpSteam ei vastuta Teie isikuandmete väärkasutamise eest, mis tekkis Teie enda arvutis või muus seadmes olevate pahavarade tõttu.

KONTO LOOMINE

Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik).

​UpSteam töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.  Eesmärgiga teha broneerimine lihtsamaks ja kiiremaks, oleme loonud UpSteam profiili süsteemi selleks, et saaksite oma pesusid hallata, muuta ja täiendada.

BRONEERIMINE

Kui tellite meie veebilehe või rakenduse kaudu pesu, kogub ja töötleb UpSteam neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja teenusetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust. Et teha konto registreerimine lihtsamaks, on kliendil vabatahtlik võimalus ühendada oma sotsiaalmeedia või e-posti konto UpSteam profiiliga.

LOOSIMISED JA FOTOD

Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb UpSteam neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada.

UpSteam võib soovi korral teha Teie autost fotosid nii enne kui ka pärast pesu eesmärgiga tagada kaitse pahatahtlike süüdistuste eest auto kahjustamise osas või kliendi märkamattusest tekkinud kaebusi. UpSteam võib Teie autost tehtud pilte kasutada turunduslikul eesmärgil üksnes tingimusel, et auto numbrimärk ja muud isiklikustatavad elemendid on kindlalt varjatud või peidetud. UpSteam ei müü tehtud pilte kolmandatele isikutele, ega kasuta neid pahatahtlikel või muudel omakasupüüdlikel eesmärkidel.

MUUD ANDMED

Võite kasutada UpSteam veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub UpSteam ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid: Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus,  veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.  Eeltoodud info edastamise vältimiseks võite kasutada UpSteam kodulehte ka inkognito režiimis anonüümselt.

Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.

UpSteam privaatsuspoliitika on avalik kõikidele isikutele tutvumiseks ja oleme sellekohase viitekoha loonud ka oma kodulehele. UpSteam privaatsuspoliitika on UpSteami vara ja on keelatud meie privaatsuspoliitika osasid kopeerida konkureerivate tegevuste (autode pesemisega tegelevad ettevõtted) läbiviimiseks.

UpSteam võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutseva UpSteam andmete töötlejana, et osutada UpSteamile teatud teenuseid (veebilehe teenuse pakkujad, turundustegevuse pakkujad jt). Välistelt teenusosutajatelt nõuame turvameetmete kohaldamist ja rakendamist, et tagada Teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus. Kooskõlas kohaldavate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega võib UpSteam edastada Teie andmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele või välistele nõunikele. UpSteam ettevõtte ühinemiste või omandamiste võidakse isikuandmed edastada üksnes kolmandatele isikutele, kes on ühinemiste või omandamistega seotud.

ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda.

Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm loetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Vastuvõtjad USAs on osaliselt sertifitseeritud EL-USA Pricacy Shield raamistiku alusel ning seega tunnustatakse, et nad tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast.

UpSteam võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega.

TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
• töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
• töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
• töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
• töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides (v.a juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps);
• muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.

Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
• olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
• töötlemine on vajalik UpSteam või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades;
• töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
• töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames.

Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik. Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada UpSteam teenuseid, allahindlusi ja muud. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.

KLIENDI ÕIGUSED JA KUIDAS NEID TEOSTADA

Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.

ANDMEKAITSE ÕIGUSAKTIDEST TULENEVAD ÕIGUSED

• Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele;
• taotleda oma isikuandmete parandamist;
• taotleda oma isikuandmete kustutamist;
• taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut;
• taotleda andmete kaasaskantavust;
• avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (s.h vastuseisu oma profileerimisele);
• avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (s.h profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust käesoleva privaatsuspoliitika viimases paragraafis pealkirjaga „Võta ühendust“ sätestatud viisil. Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

ANDMETE SÄILITAMISE PIKKUS

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui UpSteamil on lubatud saata teile turundusmaterjale.

Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.

VÕTA ÜHENDUST

Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust kirjalikul või muul dokumenteeritaval viisil.

E-kiri: info@upsteam.ee

Posti teel: Veskiposti 2, 10138, Harjumaa, Tallinn

Telefon:(+372) 5696 6798

© 2023 Fleetfox | kodulehe tegemine vvunk